Previous Index Next
Page 298
(previous) (Page 000298) (next)
 
.290

Nourishment, ghiga, ga‘am, qm.
Novelty, tasagi.
November, taahfln i qdm'.
Now, are», abut, bald. but.
01min.
Nowhere, hick ja.
um r, ‘adad Ar. pl. a‘ ,
shamar. ( dad)
Number (to), shamurdan, ‘adad 15:.
Numberless, bt-shamar.
Numerous, ‘adid, muta‘addid.
Nun, rth.
Nurse, dag/ch, baji (vulg.).
Nurture, tarbt'yyat, parvara'eh.
Nutmeg, jaw.

01 ai.

Oak, ballag.

Oar, para.

Oath, qasam, saugand.

Obedience, farman-burdurifigd‘at.

Obedient, famawburdar, mugt‘,
farma ,dr.

Obey (to), iga‘at n: mufi‘ shu-

7:.
Object, maqfid. MW), gharava
qagd, m‘yyat.
Object (to), i‘tirag k:
Objection, i‘a'rag.
Olzliilrge (compel), ia'bar nz, mai-
8.

Obliged (grateful), mamfin,
mutashakbir.

Oblivion, m’eyan, faramudfl.

Obscure, tafilc, arch: ghamig,
maghshmh.

Obscurity, tafiki, magi, gulmat.

Observe, mulalaigeh k: Inth
dashtan, Mfg In.

Obsolete, muhmal, mamukh

Obstacle, sadd, mumana‘at.

Obstinacy, igrdr, khpudsafi, ‘inad.

Obstinate, khpudear.

Obtain (to), yaftan. b69111“. talk
gflnz, ' kz, bi-ham moani-
dan,bt'-chang avardan,(intrans.):
n‘oaj dashtan (yaftam).

Obtainable, mug/m: (it is-)
9% mt dyad.

Obvious, paida, War, wall.

Occasion, mauqa‘.

Nourishment—Opponent.

Occasion (to), sabab 1' (an) b12-
dan, tabrflc n:
Occasionally, gdhgah’l.
Occupation, shughl, ‘amaI, kar;
he};

pie .
Occupied (busy), mashghal.
Occur (to), cup" ahz, itfifaq uf-
tadan

Occurrence, We]; (Ar. p1.
Maudie), vaqi‘eh (Ar. pl. oaqat",
majara.

Ocean, MM 5 mubtg.

O’clock, sa‘at.

October, tashfln i weal, alctubar.

Ode, ghazal, qagtdeh (Ar. pl.
qagaid).

Odour, buy, raflyzh.

Ofl‘ence, taqgir, quyar, g'undh.

Ofi'end (to, ram'anidan: (cause
to stum le) laghzanidan.

Offer (to), taqdim n:

Ofl‘ering, napr, pishlcash: (pa-bani.

Oflice, daftarkhandt: mangab.

Officer, gabib-mangab, sarkardeh.

Ofl's ring, m1, auIad pl.
ofpvalad), Wat.

Often barha, anzar i auqat, mu-
karrar.

Oil, raughan.

Old (persons), pir, Wald,
sizUchpm'deh: (things) Much.

Olive, zaitan.

Omen, fal.

Omnipotent, qadt'r i muglaq.

On, bar, bar rag/i, bar ear 3'.

Once, alt daf‘eh; bari‘: (at once)
fi’l faur; al’an.

One, yak.

Onion, pig/dz.

only, faqag: tam: M“: W
ganeh.

Onset, bamldz, garish, hujam.

Onyx, ‘aqtq, sang i sulas'vnani.

Open, baa, , ma ..

Open (to), ban (w) kardan. gu-

”' earth»:

0 enly, ‘alam'yyatau, . . .

Olperation (sur 'cal), jarrabi.

Opinion, ra’i Ar. pl. arc and
am), khc'yal.

Opium, tin/alt.

Opponent, muHaah'f.

Previous Index Next